عسل قره چمن بستان آباد

مسئول:

آدرس: تبريز-بستان اباد-جاده قديم قره چمن جاده ترانزيت بالاتر از بانك صادرات

عسل قره چمن استان تهران

مسئول:

آدرس: تهران شهرك غرب بلوار دادمان خيابان درختى ٢٠٠ متر بالاتر از سپهر بين بوستان ١ و ٢ پلاك ١٣ عسل قره چمن ساعت كارى ٩:٣٠ صبح تا ٩ شب

shape shape